Boeddha

Boeddha zegt dat Moksha leidt tot vrij zijn van alle lijden. Dat is ook Lao Tse, je laten oplossen in het geheel. Dat is Samadhi in Yoga, wat aan Krishna verbonden is. Dat leidt tot een hoger Geluk en Weten.

Boeddha is god

23 juni 2020

Ik weet niet zoveel van Boeddha, want ik ben opgeleid in Yoga. Nu kwam ik er gaandeweg achter dat Boeddha en Yoga hetzelfde zijn, namelijk God. Het achtvoudige pad in het Oosten leidt tot vrijheid van alle lijden, geldt dat dan ook voor Jezus, ik weet daar namelijk niks van. Is Jezus hetzelfde als Boeddha en Krishna, de god van het Hindoeïsme wat yoga is. Zijn Hindoeïsme en yoga hetzelfde? En wie is de koning van de Zen, ofwel chán?

Alle Oosterse religies en spirituele filosofie leidt tot vrij zijn van lijden, maar in hoeverre lijdt iemand in het Oosten en is dat te vergelijken met een ‘rijke’ Westerling? Ik denk dat het Oosten nog grotendeels leeft in armoede en oorlog, het beoefenen van yoga of boeddhisme als Nederlander in Nederland kan dan niet vergeleken worden met het praktiseren van religie in het Oosten. In Nederland leidt spiritualiteit of spiritueel Karma tot een verhevener leven, je gedrag en je ziel corresponderen. In dat proces doe je bovennatuurlijke ervaringen op en ontvang je nieuwe inzichten over wie je bent en wat je doet op zielsniveau, wat zich uit door je bewegingen op aarde. Ik weet niet of dit in het Oosten ook zo is, toch heb ik hun religie bestudeert.

Bovenstaande video is natuurlijk in armoede.

Samadhi of Moksha en het verwerven van Siddhis is dan een doel, het is alleen zo dat Yoga en Boeddhisme of Zen een techniek bieden om tot een hogere macht te komen en voor zover ik weet kan dat niet afgedwongen worden, juist omdat het boven het menselijk brein leeft. Deze macht is de schepper van wie je bent en wat je doet, hoe hoog gaat dat? Meditatie technieken bijvoorbeeld kunnen je helpen bij het verbinden of contact leggen met hogere lagen, maar heb je er dan zeggenschap over? Kun je dit op commando realiseren of is het zitten maar… en afwachten op een meditatie ervaring?

Lao Tse leert ons dat het gaat om oplossen in het geheel, dat is contemplatie. De technieken binnen de lering van Lao Tse leiden dus tot het ‘oplossen in het geheel’. Dan verlies je een deel van je autonomie en heft die op aan god, wat altijd een tree hoger is dan de pijnappelklier of het menselijk brein. Je laat het voor een deel over aan een ander, maar niet aan een mens. In het Sjamanisme zie je dat ook terug, het gaat om de Kosmische natuurwetten en het spiritisme, lukt het je om contact te leggen met hogere energieën? Om eerlijk te zijn is daar nooit twijfel over, spirituele ervaringen zijn altijd echt en leiden tot een hoger Geluk en Weten.

Mantra (is AUM/is bewustzijnsontwikkeling)

Voor een andere kijk op het Boeddhisme kun je het blog Thailand lezen, over onderdrukking.

Wil je meer weten over Oosterse psychologie? Bekijk dan de pagina Oosterse psychologie.

Spirituele beoefening, dus geen kwakzalverij, gaat om techniek. Boeddha bijvoorbeeld draagt jou, zonder dat er een docent of mens bij betrokken is, een methode aan om tot god te komen. Of de methode van de school waar jij zit erkend moet zijn weet ik niet. Of de vorm van Boeddhisme die jij onderwezen krijgt conform is, weet ik ook niet. Wat betreft de yoga-technieken heb ik ‘gegoogled’ en kwam ik tot de conclusie dat er meerdere technieken beschikbaar zijn. Zo kan het bestuderen (bestuderen van oude teksten is een techniek) van de geschiedenis van yoga, je ook verder helpen in je bewustzijnsverruiming. Ik kwam bij Mahatma Gandhi uit, terwijl hier binnen de yoga nooit naar gerefereerd wordt. Raja Yoga is ook inbesloten in de Satyagraha. (pagina 15, De weg naar God, Mahatma Gandhi)

Laat een reactie achter

* Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring