Levensfilosofie of ontwikkelingssamenwerking?

Yoga is sekte (is commercieel) / yoga is cult / yoga is god (is doctrine)
Hindoeïsme is religie, maar yoga is niet altijd hindoeïsme
Uit welk continent komt yoga, Azië of Afrika
De meeste genoemde boeken op deze pagina gaan over onderdrukking
Maar wat is onderdrukking? Machtsmisbruik, mishandeling, misleiding, dwang en vernedering

Over yoga / spiritualiteit / religie

Yoga is sektarisch van aard, mindful(l)ness soms ook, maar leidt tot meer gezondheid. Je wordt bijvoorbeeld leniger en sterker, dat zou het zijn; balans en kracht. Er wordt misschien ook van je verwacht dat je je verdiept in god, zonder zelf een achtergrond te hebben op dat gebied. Het wordt ook wel vergeleken met zen. Maar wat is sekte? Een kenmerk van sekte is dat het niet benoemd wordt dat de organisatie sekte is, maar dat je het na verloop van tijd moet begrijpen zonder dat het gezegd wordt. Dit is psychologische manipulatie en indoctrinatie. Je wordt beïnvloedt om je medewerking te verlenen, zonder dat er afspraken gemaakt worden. Je kunt het eigenlijk niet aantonen, waardoor je psychisch vast kunt lopen en (fysieke) klachten kunt krijgen. Vanwege de tegengestelde strekkingen in yogahoudingen, kan yoga leiden tot fysiotherapie-klachten.

Boeken over groepsvorming/spiritualiteit/zelfontwikkeling

Meditatie en retraite, Thich Nhat Hanh. Op zijn website staat vermeld dat hij in ballingschap is geweest; https://plumvillage.org/nl/.

Andere pagina’s;

Het blog Thailand, wat gaat over het reciteren van de Sutras binnen de Yoga en het Boeddhisme in Nederland. En over zelfkastijding, armoede en Samadhi.

Het blog Boeddha is God, wat gaat over het creëren van een bovennatuurlijke verbinding, wat het occultisme is en ook godsdienst.

De pagina Oosterse psychologie, wat een samenvatting is over armoede, ontwikkelingssamenwerking, toerisme en verkoop, mantra, god, meditatie, boeken, legenden en het bekende thema meesterschap.

Boeken over godsdienst / ahimsa / ethiek / boeddhisme / zen

Occultisme en alchemie

Spirituele muziek / astraal occultisme / Mantra