Oosterse psychologie

Oosterse psychologie gaat verder dan (intuïtieve) coaching en spirituele beoefening van yoga, boeddhisme en zen, vanuit het Westen bezien.

Meditatie, occultisme, occulte boeken en teksten en onderontwikkelde continenten, kundalini, God, meester, mantra en legenden

Intuïtieve coaching

De wandelcoaching op deze website is deels gebaseerd op Oosterse psychologie. Maar wat is dat? Oosterse psychologie is gebaseerd op godsdienst in Azië, wat gaat over Hindoeïsme, Soefisme, Boeddhisme en nog meer religie.

Het intuïtieve in de wandelcoaching komt uit het Oosten, je vindt er elementen van terug op deze website. Ook het gewaarzijn of gewaarworden en waarnemen van dat wat er is, zowel in je gevoel (binnenwereld) als de omgeving om je heen (buitenwereld). Het gaat niet over Karma. De echte Oosterse psychologie is Karma. Maar ook Tamas, Rajas en Satvva. God = Brahman en de vijf elementen: aarde, water, lucht, vuur en ether.

Los van de wandelcoaching heb ik een ongecertificeerde yoga opleiding (sekte) gevolgd en een mindfulness training, gebaseerd op de klassieke yoga en Thich Nhat Hanh. De Oosterse invloed tegen mijn commerciële achtergrond als marketeer is dus enorm. De blogs Thailand en Boeddha is god en de pagina Meester vertellen meer over god en doctrine. Los van doctrine of armoede in onderontwikkelde landen is deze pagina wel reclame voor Oosterse psychologie, filosofie en spiritualiteit.

Meditatie

Meditatie zit misschien in alle godsdiensten, maar ook in het Oosten. Meditatie vormt een belangrijk onderdeel bij je spirituele oefening en kan geen kwaad. Mediteren is gezond. Toch wordt er te weinig gewaarschuwd voor de veranderingen die meditatie kan veroorzaken, bijvoorbeeld in je denkpatronen. Je kunt echt gedragsverandering behalen, dit zou meer bespreekbaar gemaakt kunnen worden, je schijnt het ook terug te kunnen zien in een hersenscan. Aanbevolen wordt om hier boeken over aan te schaffen, de bewezen effecten van meditatie op wetenschappelijk niveau. Ik heb zelf ervaring met mediteren op licht en geluid, vanaf de Chakras.

Occultisme en spirituele krachten

Voorlichting over paranormale begaafdheid binnen de yoga is ook een vereiste. Je wordt van spirituele beoefening paranormaal begaafd, wat in Nederland van geboorte af aan niet echt bespreekbaar is. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat langdurige beoefening van meditatie en het lezen en doorgronden van oude filosofische teksten (eventueel gecombineerd met acupunctuur) leidt tot Siddhi’s, zo noemen ze dat in de yoga. Siddhi’s zijn bovennatuurlijke krachten die met iedere vorm van spirituele beoefening behaald kunnen worden, zo vind ik zelf het Sjamanisme ook heel interessant vanwege natuuraanbidding. Je kunt hier eventueel meer vinden, Wikipedia is een vrije encyclopedie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Siddhi. Of in Autobiografie van een Yogi op pagina 26, ‘de pot zalf en de macht van het woord’, hieronder meer over dit boek wat mogelijk eerder kindermishandeling is.

Occulte boeken of heilige teksten

 • The Tibetan book of the dead; https://youtu.be/E1MZwriqVvw
 • Aanbevolen! Het Tibetaanse boek van leven en sterven van Sogyal Rinpoche. Zijn visie op leven en dood vanuit de Boeddha bezien of als je met de dood geconfronteerd wordt.
 • Aanbevolen! Alice Bailey, o.a. Witte magie, telepathie en het etherisch lichaam, esoterische genezing, mensen en zonne-inwijding.
  Boeken met esoterische inhoud, die vooral te maken hebben met de ontwikkeling van de ziel en dienstigheid aan de mensheid. Zij stelde zelf, dat de tekst van de meerderheid van deze boeken haar telepathisch gedicteerd was.
 • Aanbevolen! Helena Blavatski, de stem van de stilte.
  Teksten zijn bedoelt om een verbinding met het hogere te leggen, het etherische of daarboven;
  https://www.theosofie.net/onlineliteratuur/stem/frag1.html
 • Zwervend met Zhuang Zi, het taoïsme. Zie ook Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%AFsme
 • Autobiografie van een yogi, Paramahansa Yogananda (in de paragraaf hierboven ook benoemd).
  Dit boek gaat over zelfrealisatie en het bereiken van Ananda, maar doet me denken aan de slums in India (of Zuid-Amerika). Ik heb daar een film uit India over gezien Slumdog millionaire en op Wikipedia, de vrije encyclopedie staat meer; https://nl.wikipedia.org/wiki/Sloppenwijk en in India zelf; https://nl.wikipedia.org/wiki/Dharavi. In dit boek wordt de verhouding meester-jongvolwassen uitvergroot. Wil je meer weten over meesters en samadhi, dan staat hier meer in. In mijn ogen is het niet zuiver omdat er sprake is van een meester (Sri Yukteswar) die de leerling (Sri Paramahansa) straft, een voorbeeld is het hoofdstuk ‘De Bloemkoolroof, hoofdstuk 15’. Het gaat om tucht en onderricht, dat zegt Goeroe Ghosh op pagina 19, een discipel van Lahiri Mahasaya die weer een discipel is van Babaji. Ook gaat het om de zus van Sri Yogananda, Nalini in hoofdstuk 25 ‘Broer Ananta en zus Nalini’ vanaf pagina 223, Nalini wordt ziek en krijgt genezing. Dit gaat niet helemaal goed. Meer over dit boek op de pagina Meester.

Slums in Brazilië

Onderontwikkelde continenten en organisch katoen
Op basis van drie bovenstaande video’s die over de krottenwijken gaan in India en Brazilië, doet dit me denken aan ontwikkelingswerk zoals Artsen zonder Grenzen. Ik ben zelf een voorstander van bewustzijn op mensenrechten, als veganist (wat ook een religie is, tegen vee), ik heb hier toevallig eerder iets over geschreven in het blog organic cotton (wat gaat over mensenschending). En zo komen we, in deze paragraaf, van Oosterse psychologie en historie, of occultisme en heilige teksten of Gurus terecht in de armoede van Azië. Is er een verband tussen spirituele ontwikkeling in het Westen en de geloven in Azië?

Kundalini Kundalini is het opwekken van spirituele krachten middels meditatie, reinigingsoefeningen en Oosterse lichaamshoudingen. De Oosterse sporten zitten vol met krijger en dierensymboliek die bedoelt zijn je paranormale krachten op te wekken. Je hebt niet alleen een lichaam, maar ook een energielichaam. Om de contouren van je lichaam, armen, borst en benen, zit een onzichtbaar lichaam, hierin werken ze in het Oosten. Reiki is hier bijvoorbeeld op gebaseerd, maar ook Pranayama en mediumschap. Mediumschap bijvoorbeeld gaat over dat onzichtbare energielichaam, maar ook om de atmosfeer zelf, ze gaan er vanuit dat de wereld om je heen (de aarde) met je kan communiceren op een ander niveau dan het zichtbare lichaam. Ga ik in God geloven ** Ga je in God geloven als je in Yoga gaat? Er wordt namelijk niet voor gewaarschuwd. Yoga, Boeddhisme en Zen zijn trainingen gebaseerd op de Oosterse God en goden en leiden tot verbinding met het bovennatuurlijke, maar wel gebaseerd op Oosterse culturen en tradities. De Hindoeïstische leefstijl wijkt heel erg af van het Nederlands denken.

Westerse filosofie Wat zijn nou voorbeelden van Westerse filosofie en wijken die theorieën af van de Oosterse filosofieën? De Oosterse filosofieën zijn wat mij betreft religie en holistisch, wat ook psychologie is. Zijn Plato en Aristoteles bezig met God? Ja, dat zijn ze. Ik heb meer dan vier jaar terug een blog geschreven, die gaat over het denken en de Griekse mythologie. Het denken is zo een ontzettend belangrijk gegeven en je wordt er helemaal niet dom van, maar hoe vind je de juiste weg in je eigen denkpatronen. Oosterse legenden Voorbeelden van Oosterse Legenden die tot de verbeelding spreken en je verder helpen in het doorgronden van verhalen en historie, zijn onder ander Marpa, Milarepa, RamaYana en Ashtavakra. Je kunt je afvragen of het metaforen zijn voor machtsverhoudingen en Oosters meesterschap, wat misschien gaat over onderdrukking of erger. Wat is een meester in het Oosten? Meester Wat is een meester? In het verhaal van Marpa kom je een meester tegen die een adept wil onderrichten, en dat is Milarepa, het gaat alleen wel over mishandeling. Op dit moment kom ik niet verder dan zuiver meesterschap en onzuiver meesterschap. Ik weet niets van de Lama’s in Tibet of de keizers in China, of desnoods Kung Fu. Voor zover ik weet is meesterschap het overdragen van de heilige kennis die uit de etherische lagen van de aarde komt. Of, ‘Het Goddelijk Licht’. Daarentegen kan meesterschap, niet goed toegepast, leiden tot onderwerping op psychisch niveau bij verkeerd gebruik zoals machtsoverdracht, geweld en lijfstraffen; zie Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijfstraf. Een meester in energie, of Reiki, is het beheersen van de verbinding die middels de Reiki-techniek, of Usui als meester (dit is in dit geval in orde, en dus zuiver), tot stand is gebracht. Ik heb Reiki I, mits goed toegepast is dit zuiver. Een methode is de binnenkant van je handen 15 cm van elkaar te houden, je kunt dan misschien de energie of warmte ertussen voelen, dat is Reiki of Prana, in het begin stadium. Een ander voorbeeld is chelaschap op https://www.theosofie.net/sunrise/sunrise1989/sepokt1989/chelaschap.html. Meer informatie over meesterschap. Mantra / Astraal Occultisme / Pachamama / Tierra Madre Mantra leidt tot zielsvervoering en bewustzijnsontwikkeling. Er zijn heel veel verschillende Mantra’s. De teksten gaan doorgaans niet over mensen of verwikkelingen, maar over het licht van god.