Meester

Een meester beheerst een stroming, het achtvoudige pad, en is een docent. Of een meester beheerst Reiki, Prana, occultisme. Maar hoe kun je dat toetsen en wat is een inwijding. Meesterschap en inwijdingen zijn voor misbruik vatbaar, daar gaan onderstaande voorbeelden over. Het verschil tussen meesterschap in het Westen of een meester in de Derde Wereld. Kinderarbeid is een centraal thema in India.

Meesters in de (les)boeken

  • Om te beginnen leven de meeste Oosterse meesters in de Derde Wereld en zijn geen relevant voorbeeld, als meester, voor een Westerling; https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_wereld. De derde wereld is met name oorlog. Het komt er op neer dat ik tegen Yoga (India), Boeddhisme (India) en Zen (Japan) ben, maar het wel zelf beoefend heb. Boeken daarover zijn meer iets voor Fairtrade, een humaan label of een Award in mensenrechten; het gaat over wereld armoede. (Op Wikipedia, de vrije encyclopedie, staat meer over bijvoorbeeld slums/sloppenwijken; https://nl.wikipedia.org/wiki/Sloppenwijk, https://nl.wikipedia.org/wiki/Dharavi).
  • Autobiografie van een Yogi, Paramahansa Yogananda
  • Zhuang Zi, Damon
  • De sprekende stilte, Ramana Maharshi
  • Ashtavakra Samhita, C. Keus
  • Kundalini Tantra, Swami Satyananda Saraswati
  • Meesterschap / Sri / Swami gaat over verlichting of zelfrealisatie, zie de Bhagwan op Wikipedia; https://nl.wikipedia.org/wiki/Bhagwan_Sri_Rajneesh

Autobiografie van een Yogi

In Autobiografie van een Yogi staat een uitgebreide route over Sri Paramahansa Yogananda die de ene na de andere meester bezoekt en daar ook verwacht wordt zonder afspraak. Dit boek lijkt kinderuitbuiting te vertegenwoordigen.

Hoodstuk 13 De slaaploze heilige

‘Daar zag ik een man met een rustige stap op mij toekomen. Ik durfde nauwelijks mijn gewone vraag te herhalenuit angst dat ik weer het monotome ‘nog maar een korsha’ ten antwoord zou krijgen.
De vreemdeling bleef voor mij staan. Hij was klein en tenger en, afgezien van zijn buitengewoon doordringende donkere ogen, was zijn uiterlijk niet erg indrukwekkend.
‘Ik was van plan Ranbajpoer te verlaten, maar je bedoeling was goed. Daarom heb ik op je gewacht.’ Hij bewoog zijn vinger heen en weer voor mijn verbluft gezicht. Je dacht zeker heel slim te zijn door mij zo onaangekondigd te overvallen? Die prof. Behari had niet het recht om je mijn adres te geven.
Daar het mij volkomen overbodig leek mij aan deze meester voor te stellen, was ik sprakeloos en voelde ik me enigszins gegriefd door deze ontvangst. Hij vroeg bruusk: ‘Zeg me eens, waar denk je dat God is?’ ‘Wel. Hij is binnenin mij en overal.’ Zonder twijfel zag ik er even verbijsterd uit als ik mij voelde.
‘Alles doordringend, hè?’ De heilige verkneuterde zich. ‘Waarom dan, jonge heer, verzuimde je gisteren te buigen voor de Oneindige in het stenen symbool van de Tarakeswar tempel? Je trots leidde tot de straf dat je een verkeerde weg werd gewezen door de voorbijganger, die zich niet zo druk maakte over het fijne onderscheid tussen links en rechts. En vandaag heb je er ook al een ongemakkelijke tijd door gehad.’
Ik stemde van harte toe, verbaasd, dat in dat onopvallende lichaam daar voor mij een alwetend oog verborgen zat. Een helende kracht vloeide van die yogi uit. Pagina 141, 142. Hoodstuk 13 De slaaploze heilige.

‘Ik ben tevreden over het werk dat je vandaag hebt gedaan en het voorbereidende werk dat je vorige week zo opgewekt hebt verricht. Ik wil je bij mij hebben: je mag vannacht in mijn bed slapen.’
Dit was een voorrecht, waarvan ik nooit gedacht had, dat het mij ten deel zou vallen. Wij zaten een poos in een toestand van diepe goddelijke rust. Nauwelijks tien minuten, nadat we naar bed waren gegaan, stond de Meester op en begon zich te kleden.
‘Wat is er, heer?’ De onverwacht vreugde naast mijn goeroe te mogen slapen, had plotseling iets onwerkelijks.
‘Ik denk, dat een paar leerlingen, die hun trein hebben gemist, spoedig hier zullen zijn. Laten we wat eten klaarmaken.’
‘Goeroeji, niemand zal om een uur in de ochtend komen!’
Dit lijkt op kindermisbruik, pagina’s 162 en 163, 15 De bloemkoolroof.

Ashtavakra Samhita

Vers 84, pagina 134

Glorieus is het leven van de wijze mens, die zonder toekomstverwachting is, vrij van gehechtheid aan kinderen, echtgenote en anderen, vrij van begeerte naar de objecten der zinnen en vrij zelfs van zorg over het eigen lichaam.

Dat is in armoede en in onderdrukking van een godsdienst of regime, in ieder geval in het Oosten. Hoe kun je, als Yogi in Nederland of Azië, vrij zijn van begeerte naar de zorg over je eigen lichaam? Zonder je lichaam kan je namelijk niet bewegen of communiceren, gelijkmoedigheid daarin is moeilijk, omdat je dagelijkse behoeften erop in gericht zijn je lichaam in stand te houden (in armoede?). Dit is in Nederland deels onthechting van begeerte bijvoorbeeld naar overmatig consumeren, waar Yoga over gaat. Maar niet ontzieling, ontzieling is niet de bedoeling van je leven op aarde.

Vers 80, pagina 133

Voowaar is er geen hemel, geen hel, ja zelfs geen bevrijding-tijdens-het-leven. Om kort te gaan er bestaat niets hoegenaamd in het Yogisch bewustzijn.

Ashtavakra komt uit India en daar is het leven een hel als je in armoede bent. India heeft eigenlijk hulp nodig, waarom deze theorie wordt benadrukt in de Yoga in Nederland wordt niet begrepen. Causaal gezien is leed van anderen zoals mishandeling en onderdrukking pijnlijk in het bewustzijn van de Yogi.

Kundalini Tantra

Discovering your point of evolution, pagina 121

Sometimes, when kundalini gets blocked in a chakra during transit, you begin to exhibit some of the siddhis or psychic powers associated with that chakra. At that time you may not have self-control and understanding of the fact that you are only on the road. When one attains siddhis one is tempted to display them. One may think one is using them for the good of humanity, but this only feeds the ego and clouds one in a thick veil of maya or ignorance hindering further progress.

Spiritualiteit gaat om het inzien van het ego en onwetendheid, waarachter bewustzijn schuil gaat. Het komt er op neer dat je niet met siddhis om kunt gaan zolang je de valsheid van het ego niet doorziet, je eigen ego vertaald de hogere vermogens verkeerd omdat je patronen ervoor zitten. De vraag is even wanneer je je persoonlijkheid doorziet en dus wel ontvankelijk bent voor hogere vermogens, maar wie beoordeelt dat?

Ramana Maharshi, De sprekende stilte (pagina 64)

Onder welke omstandigheden leeft Brahmana Swami, want het kan zijn dat het daar oorlog is of was. Wie bereikt de zon en is dat hulp in oorlog?

‘Vijf verzen ter ere van Arunachala’

‘De zon verlicht het universum, terwijl de zon van Arunachala zo verblindend is dat het universum erbij verbleekt en er slechts een ongebroken schittering rest. Maar dit wordt niet gerealiseerd in de huidige toestand en kan slechts gerealiseerd worden als de lotus van het Hart opbloeit. De gewone lotus bloeit op in het licht van de zichtbare zon, terwijl het subtiele Hart slechts bloeit voor de Zon der Zonnen. Moge Arunachala mijn hart doen opbloeien zodat zijn ongebroken schittering helemaal alleen mag schijnen!’