Religie in Thailand

Yoga en Boeddhisme in het Oosten

Thailand

15 mei 2020

Hoe oud is yoga en hoeveel stromingen zijn er binnen het hindoeïsme en het boeddhisme. Zo heb je binnen het boeddhisme de Theravada-traditie die volgens Wikipedia komt uit Sri Lanka, Thailand en Myanmar. Het gaat onder andere om een verzameling van toespraken, Tipitaka, of verzen die mondeling onthouden werden of (toch) op schrift zijn gezet. De monniken in die tijd waren niet altijd in staat om te schrijven, daarom werden de Sutras aan elkaar doorverteld.

Zo heb je in Nederland de Patanjali-sutras die uit het Hindoeïsme komen die in authentieke, maar commerciële, yogascholen aan bod komen. Deze Sutras kunnen leiden tot geestelijke vervoering in meditatie of muziek, en tot het ontwikkelen van een hoger weten. Bij verkeerd gebruik kan het leiden tot een doctrine. Meer over indoctrinatie op Wikipedia, de online encyclopedie https://nl.wikipedia.org/wiki/Indoctrinatie.

In Thailand is de Theravada-traditie gebaseerd op een eeuwenoude traditie in god, wat het Boeddhisme is en is in armoede. Het gaat daar niet om zelfonderzoek en ontwikkeling of ontwarring, zoals de yamas bij de yoga in Nederland leren (zelfrealisatie) wat van oudsher ook in armoede is. In Nederland kunnen wij ons ontwikkelen in nieuwe psychische vermogens en gevoelens in geluk en we hebben tijd en geld om er (zelf)onderzoek naar te doen, maar ook voorlichting en/of amusement in de vorm van tijdschriften, bioscoop en vakanties.

Toch is yoga een hele oude godsdienst gebaseerd op armoede en weinig bezittingen of zelfkastijding, zijn hier bekende voorbeelden van? Ramana Maharshi schrijft over zelfkastijding en zelfrealisatie in de Sprekende stilte. Maar is dit waarheidsgetrouw of is het vooropgezet voor de Nederlandse markt.

Wat yoga is staat hier; https://nl.wikipedia.org/wiki/Yoga. Het leidt tot occultisme, wat gaat over dromen, meer weten dan je wist, de natuurwetten beter begrijpen en houvast. Occultisme of godswetenschap is ondersteunend bij de vraagstukken in je leven en je kan ook eigenlijk nooit iets fout doen. Maar wat als god tegen je gebruikt wordt?

God is vrij en kan alle situaties om je heen niet controleren, maar kan jou wel helpen bij het vertrouwen houden in het leven dat je hebt. Maar misschien leest iemand in het Oosten iets anders, wordt hij onderdrukt? Heeft een monnik in Thailand iets aan de Theravada-traditie of wordt hij erin onderdrukt en mishandelt.

Voor een andere kijk op het Boeddhisme kun je het blog Boeddha is god lezen, over de hogere intelligentie.

Wil je meer weten over Oosterse psychologie? Bekijk dan de pagina Oosterse psychologie.

Laat een reactie achter

* Uw reactie wordt geplaatst na goedkeuring